THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Định giá tài sản, bao gồm cả đánh giá bất động sản, là một sản phẩm thị trường nói chung. Chúng ta phải luôn xây dựng hành lang pháp lý và tuân theo quy trình nghiệp vụ để các tổ chức thẩm định giá, thẩm định viên hoạt động kịp thời để hoạt động thẩm định giá bất động sản đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Một cách khoa học, khép kín và hiệu quả. Xây dựng quy trình thẩm định giá bất động sản đủ thẩm quyền, chặt chẽ, phù hợp với thị trường trong nước, khu vực và quốc tế, đặc biệt trong xu thế hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng. Quốc tế hóa là điều khó tránh khỏi.

Thẩm định giá bất động sản là gì?

Giá trị ước tính của giá trị quyền sở hữu bất động sản: quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và vật kiến trúc gắn liền với đất đang được giao dịch trên thị trường tại thời điểm định giá và cho mục đích xác định theo điều kiện của thị trường nhất định với các phương pháp phù hợp quy định trong tiêu chuẩn thẩm định giá của Việt Nam hay thông lệ quốc tế gọi chung là thẩm định giá bất động sản.

Quy trình thẩm định giá bất động sản

Để thẩm định giá bất động sản chính xác, khoa học, độc lập thì thẩm định viên phải có kinh nghiệm, chuyên môn cao, hiểu biết thị trường bất động, đặc biệt phải tuân thủ tiêu chuẩn thẩm định giá và quy trình thẩm định giá bất động sản. Theo tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05 Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC  ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính, quy trình thẩm định giá bao gồm 06 cơ bản.

 • Bước 1. Xác định tổng quát về tài sản cần thẩm định giá và xác định giá trị thị trường hoặc phi thị trường làm cơ sở thẩm định giá.
 • Bước 2. Lập kế hoạch thẩm định giá.
 • Bước 3. Khảo sát thực tế, thu thập thông tin.
 • Bước 4. Phân tích thông tin tài sản.
 • Bước 5. Xác định giá trị tài sản cần thẩm định giá.
 • Bước 6. Lập báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và gửi cho khách hàng, các bên liên quan.

Các phương pháp thẩm định giá bất động sản

 • Phương pháp so sánh trực tiếp: Phương pháp này dựa trên cơ sở giá đã được bán trên thị trường của các bất động sản có nhiều đặc điểm tương đối giống so với nhà đất đang xem xét. Để ước tính giá trị thực của tài sản, đây là phương pháp sử dụng rộng rãi và phổ biến nhất hiện nay ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới.
 • Phương pháp thu nhập: Phương pháp này dựa trên cơ sở thu nhập ròng trung bình hằng năm trong tương lai từ một bất động sản, tương ứng với tỷ lệ (%) thu hồi vốn nhất định (còn gọi là tỷ lệ vốn hóa) để tính ra giá trị của tài sản.
 • Phương pháp giá thành: Phương pháp này chủ yếu được áp dụng để định giá những bất động sản không có hoặc rất ít khi xảy ra việc mua bán trên thị trường (nhà thờ, trường học, bệnh viện, công sở…).
 • Phương pháp lợi nhuận: Phương pháp này được sử dụng để xác định giá của các tài sản đặc biệt như rạp chiếu phim, khách sạn và những tài sản khác mà giá trị của nó chủ yếu phụ thuộc vào khả năng sinh lời từ tài sản đó.
 • Phương pháp thặng dư: Phương pháp này thường được áp dụng để tính toán giá trị của những bất động sản không phải theo hiện trạng sử dụng mà căn cứ vào mục đích sẽ được sử dụng chúng trong tương lai. Chẳng hạn như căn cứ theo quy hoạch sẽ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN 8X LAND

 • Địa chỉ: 211 Đường số 5, KĐT Lakeview City, P.An phú, TP.Thủ Đức, Việt Nam
 • Điện thoại: 0858 211 331
 • Email: Support@8xland.com
 • Website: www.8xland.com
 • Tham khảo giá nhà đất Tp.HCM TẠI ĐÂY