Tư vấn và phát triển dự án

Từ kinh nghiệm thực tế và hiểu biết về thị trường, 8XLAND luôn đồng hành cùng khách hàng, đối tác từu khi lên ý tưởng phát triển, đầu tư dứ án đến lên chiến lược phân phối. Chúng tôi sở hữu nguồn cơ sở dữ liệu được cập nhật liên tục cho tất cả các phân khúc bất động sản thực tế nhất với diễn biến thị trường. Từ những phân tích chuyên sâu, 8XLAND sẽ xác định loại hình phát triển, quy mô, chiến lược tiếp thị, kinh doanh phù hợp nhất cho dự án, đảm bảo đầu tư tối ưu cho khách hàng, đối tác.

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm

- Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh

- Nghiên cứu chuyên sâu theo yêu cầu

- Tư vấn thâm nhập thị trường

- Xây dựng cơ cấu sản phẩm phù hợp

- Thiết kế ý tưởng, tiện tích, POD, USP

Xây dựng concept sản phẩm

- Nghiên cứu sản phẩm

- Định vị sản phẩm, định vị thương hiệu của dự án

- Chiến lược bán hàng và marketing

- Hồ sơ bán hàng, các tờ rơi, biển bảng, vật phẩm truyền thông dự án,...

Tư vấn xây dựng thương hiệu

- Nghiên cứu thương hiệu

- Tư vấn tái định vị thương hiệu

- Tư vấn xây dựng thương hiệu

Tư vấn truyền thông dự án

- Tư vấn chiến lược truyền thông

- Booking báo chí

- Xử lý khủng hoảng đến từ truyền thông

- Tư vấn truyền thông tổng thể

Triển khai bán hàng

- Chính sách bán hàng

- Kế hoạch bán hàng, các giai đoạn bán hàng

- Kế hoạch truyền thông marketing cho các giai đoạn bán hàng

- Hỗ trợ, quản lý bán hàng, đại lý bán hàng.